Het verzuimpercentage is het afgelopen jaar gedaald. Door het thuiswerken hebben steeds minder mensen zich ziekgemeld. Echter zijn er ook verschillende branches waar de werkdruk juist hoger opgelopen is, waardoor ook het ziekteverzuim omhooggegaan is. Een bedrijfsarts Utrecht heeft het hierdoor soms drukker gekregen. Tevens hebben verschillende branches ook te maken met andere aantal binnen het verzuim. Er zijn eental branches die hier met kop en schouder bovenuit steken en ook enkele branches waarbij het percentage vrijwel niet omhoog zijn gegaan. Het is goed om hier verder naar te kijken.

Grootste stijging in de zorg

Het verzuimpercentage is het afgelopen jaar aanzienlijk gestegen. Iedere dag zijn er ongeveer 48 medewerkers die zich ziekgemeld hebben. Dit is 4,8 procent van alle werkende Nederlands. In het eerste kwartaal van 2020 was er een afname te zien van 0,4 procent. De zorg steekt hier met kop en schouder bovenuit. Hier lag het percentage namelijk op 6,8 procent voor de gehele gezondheidszorg. In verpleeg- en verzorgingstehuizen was het zelfs 8,2 procent van ale edewerkers. Bij welzijnszorg zonder overnachting, zoals thuiszorg en maatschappelijk werk, was het 7,0 procent. De hoge werkdruk van het afgelopen jaar kan hier een oorzaak van zijn.

Minder verzuim binnen bedrijven

Ook in de horeca is een sterke toename te zien. Andere branches waar het verzuimpercentage hoog ligt, zijn het onderwijs en het openbaar bestuur. De financiĆ«le dienstverlening daarentegen kent het laagste verzuimpercentage. Ook bij kleine bedrijven is er vrijwel geen ziekteverzuim terug te vinden. Hierbij gaat het om bedrijven met minder dan 10 werknemers. Ook middelgrote bedrijven met meer dan 100 medewerkers hebben weinig met verzuim te maken. De beste omgevingen om te werken op dit moment kunnen dus deze bedrijven zijn als je zelf niet te maken wilt hebben met verzuim. 

Comments are closed.